Напрями

Місія: Cприяти та стимулювати розвиток агропромислового сектору на основі ринкових відносин як такий, що має великий вплив на загальний розвиток української економіки.

Місія: Загальний огляд ситуації у сфері корупції в Україні, конкретних законів, спрямованих на протидію їй, і виявлення потенційних можливостей лобіювання в цьому відношенні.

Місія: Активна участь у розвитку  української банківської системи та стимулювання розповсюдження стандартів та цінностей високої якості банківської системи.

Місія: Поліпшення антимонопольного законодавства в Україні у відповідності до найкращих міжнародних практик для посилення економічної конкуренції та полегшення ведення бізнесу.

Місія: Об’єднання зацікавлених компаній-членів Палати для обговорення питань врегулювання споживчої хімії, такої як косметика, миючі засоби, тощо.

Місія: Сприяти розвитку митного законодавства, яке було б простим, сучасним, адаптованим, реалістичним та зрозумілим, а також сглугувати професійним форумом для обговорення митних питань.

Місія: Сприяти подальшому розвитку та модернізації енергетичного комплексу України шляхом привертання інвестицій для того, щоб підтримувати енерегичну самостійність України.

Місія: Забезпечення стабільного розвитку ринку харчової промисловості як надійного та ефективного постачальника якісної продукції для внутрішніх і міжнародних споживачів.

Місія: Створення конкурентного середовища для розвитку сфери охорони здоров'я через підтримку й розвиток ініціатив Адміністрації Президента, Парламенту та Уряду України, а також сприяння формуванню прозорої та ефективної регуляторної системи.

Місія: Заохочення учасників, членів Палати, до участі у просуванні просуванні питань готельного бізнесу і туризму в Україні.

Місія: Обмін досвідом, знаннями та майстерністю з іншими  спеціалістами з питань управління людськими ресурсами (HR); підвищення компетенції членів Комітету шляхом надання їм можливості опановувати нові знання та навички, отримувати нову інформацію в сфері кадрових питань.

Місія: Забезпечення діалогу експертів компаній-членів Палати - учасників ринку - і політиків всіх рівнів, в тому числі представників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, деяких міністерств і державних агентства. Метою співробітництва є визначення абсолютно прозорих та вигідних умов ведення бізнесу як для учасників господарської діяльності в сфері інфраструктури, так і для держави в цілому.

Місія: Сприяти розробці ефективних регуляторних та інституційних механізмів, пов'язаних із захистом та охороною інтелектуальної власності; cприяти розвитку інновацій та творчості в Україні.

Місія: Поліпшення умов для подальшого розвитку стабільності і хорошого врегулювання сектору інформаційних технологій в Україні.

Місія: Проактивно реагувати на актуальні проблеми у законодавчій сфері шляхом роботи над нормативно-правовими актами, поліпшення правозастосовчих практик та поширення інформації щодо кращих світових практик серед судей та інших залучених до процесу прийняття рішень осіб.

Місія: Слугувати майданчиком не лише для обговорення існуючих проблем у галузі, але також для обміну досвідом між компаніями-членами Палати у маркетинговій та медійній сферах.

Місія: Поліпшення умов для подальшого розвитку стабільності і хорошого врегулювання сектору мобільних телекомунікацій в Україні

Місія: Сприяти прозорості та стабільності на ринку відновлювальних джерел енергії, створюючи сприятливі та рівні умови для ведення бізнесу та залучення інвестицій міжнародних та національних компаній

Місія: Об’єднувати представників міжнародної роздрібної торгівлі та створити єдину позицію у діалозі з ключовими зацікавленими сторонами, а також створити умови для розвитку роздрібної електронної комерції в Україні відповідно до світових тенденцій

Місія: Встановлення ефективної та передбачуваної регуляторної системи з метою забезпечення зрозумілого та прозорого допуску нових сортів та агрохімікатів на сільськогосподарський ринок.

Місія: «Посувати реформу та удосконалене застосування податкової системи в Україні, визнаючи те, що передбачувана, неупереджувана та ефективна система оподаткування є важливим фактором як  полегшення ведення бізнесу і позитивного розвитку української економіки».